BRM 130250 –
100W

Vanaf €19.500,-

 • 1300x2500mm werkgebied
 • 100W laserbuis
 • Perfect voor graveren en snijden
BEKIJK

BRM 130250 –
150W

Vanaf €21.750,-

 • 1300x2500mm werkgebied
 • 150W laserbuis
 • Perfect voor graveren en snijden
BEKIJK

BRM 150300 –
100W

Vanaf €23.500,-

 • 1500x3000mm werkgebied
 • 100W laserbuis
 • Perfect voor graveren en snijden
BEKIJK

BRM 150300 –
150W

Vanaf €25.750,-

 • 1500x3000mm werkgebied
 • 150W laserbuis
 • Perfect voor graveren en snijden
BEKIJK

Portaal laser voor snijden in een groot werkgebied

 Lasermachines voor plaatbewerking zijn globaal in twee soorten op de markt: kleine compacte modellen met een gesloten tafel en grotere modellen met een open tafel. De open tafelmodellen lenen zich voor grotere werkstukken en worden portaal lasers genoemd. De CO2-portaal lasers van BRM Lasers hebben een werkgebied van

130 cm x 250 cm of 150 cm x 300 cm. Behalve in werkgebied variëren deze machines ook in vermogen. Welk model portaal laser u nodig heeft, hangt af van het soort materiaal dat u wilt bewerken en de dikte en omtrek ervan.

Wat is het werkgebied van een portaal laser?

Het werkgebied van een portaal laser begint zo ongeveer waar het werkgebied van een ‘gewone’ lasersnij- of graveermachine met een gesloten tafel ophoudt. De grootste gesloten CO2-laser van BRM Lasers heeft een werkgebied van 100 cm bij 160 cm, terwijl de kleinste CO2-portaal laser van BRM Lasers al een werkgebied van 130 cm bij 250 cm heeft.

Wat is het grote voordeel van een portaal laser?

Met de portaal laser kunnen ook grotere werkstukken direct uit één grote plaat worden gesneden. Daarom wordt de portaal laser vooral in de industriële plaatbewerking (zoals in de metaalindustrie) veel gebruikt. Maar met een portaal laser kunt u ook andere objecten dan platen (zoals cilindrische voorwerpen) in één keer snijden of graveren.

Hebben portaal lasers meer vermogen dan gesloten modellen?

Meestal hebben portaal lasers meer vermogen dan de gesloten modellen, omdat ze zijn bedoeld voor het bewerken van grotere en dikkere platen. Gesloten CO2-lasers hebben soms een vermogen onder de 100 Watt, terwijl CO2-portaal lasers vaak bij dat wattage beginnen. De sterkste portaal lasers komen gemakkelijk aan 150 Watt. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat ook gesloten modellen een vermogen van meer dan 100 Watt kunnen hebben. Een groot vermogen gaat gepaard met een hoog energieverbruik en is daarom een nadeel wanneer u dit vermogen niet nodig heeft.

Portaal lasers zijn flexibel en multifunctioneel

Het werkoppervlak van portaal lasers is niet alleen groter, maar ook flexibeler dan dat van gesloten modellen. De tafel kan los van de rest van de machine worden ingesteld. Zo zijn er modellen met een automatisch in hoogte verstelbaar werkbed. Hierdoor kan de machine met één druk op de knop op de juiste focushoogte worden ingesteld. Dit is heel handig wanneer u bij het snijden en graveren vaak materialen met een verschillende dikte afwisselt. Bij gesloten tafelmodellen wordt het werkgebied beperkt door de afmetingen en constructie van de machine als geheel.

Portaal lasers van BMR Lasers zijn eenvoudig te bedienen en zijn uitermate geschikt om een groot aantal materialen te snijden of graveren. Denk hierbij aan onder andere metaal, hout, leer, textiel, glas en kunststof.

Portaal lasers vragen extra aandacht voor veiligheid

Het gebruik van lasersnij- en graveermachines brengt de volgende twee risico’s met zich mee:

 • blootstelling aan laserstraling
  Deze straling is vooral schadelijk voor de ogen. Het risico op oogbeschadiging doet zich niet alleen voor wanneer u direct in de laserbundel van de machine kijkt, maar ook in een reflectie daarvan. Zo kan de laserbundel reflecteren op onderdelen van het werkblad of het te bewerken product.Door de machine lichtdicht van de gebruiker af te schermen, wordt dit risico weggenomen. U begrijpt dat een gesloten tafelmodel met een klep om die reden intrinsiek veiliger is dan een portaal laser. Bij een portaal laser kan een extra voorziening nodig zijn om de machine tijdens het gebruik lichtdicht te maken. Welke beschermende maatregel nodig is, hangt af van het vermogen van de laserbundel.
 • blootstelling aan procesemissies (dampen en deeltjes).
  Bij het snijden of graveren met een lasermachine kunnen er schadelijke materiaaldampen en stofdeeltjes vrijkomen. Afscherming en afzuiging van de machine zijn Arbo technisch verplicht wanneer de emissie van deze deeltjes boven de maximaal aanvaardbare concentratie in de omringende lucht (de zogenoemde MAC-waarde) komt. Ook de schadelijke proces- en beschermgassen van de machine moeten worden afgeschermd en afgezogen, wanneer die in grote hoeveelheden vrijkomen.Een gesloten tafelmodel schermt de gebruiker beter van eventueel vrijkomende schadelijke stoffen af dan het open model van een portaal laser. Dit laat onverlet dat ook een gesloten model over een goede afzuiging moet beschikken.