fbpx

Wanneer je iets aan het snijden bent dan kan de lijn ineens een stukje verspringen. Stel, je bent een vierkant aan het snijden en ineens verspringt de horizontale lijn (X-as) een klein stukje. Dan zit er in de Y-as een probleem. Hetzelfde geldt omgekeerd, als er in de verticale lijn (Y-as) een verspringing is dan is er een probleem op de X-as.

Bekijk de afstand tussen de lijnen

Het is belangrijk om even te kijken hoe groot de afstand tussen de lijnen is. Dit kan overeenkomen met de afstand tussen de tandjes van de tandriem. Normaal gesproken staat op de tandriem wat lengte van een tand is. Als op de riem bijvoorbeeld 25HTD-3M staat dan houdt dat in dat de lengte van de tand 3 mm is. Mocht de afwijking in je werk ook 3 mm zijn dan is de eerste stap om te kijken of de tandriem nog helemaal heel is. Controleer ook af alle tandjes op de riem er nog zijn en of de tandjes ook echt puntig zijn. Als één of meerdere tandjes afgevlakt zijn, kan de riem slippen.

Tandriem

Mocht de riem helemaal gaaf zijn dan is de volgende stap om te kijken of de tandriemschijven nog helemaal mooi zijn. Als de tandjes op de tandriemschijf niet puntig meer zijn dan kan de riem ook hier slippen en een stukje overslaan.

Mocht de tandriem of de tandriemschijf niet meer gaaf zijn dan zullen ze vervangen moeten worden.

Zit de tandriemschijf goed vast?

Als de lengte van de verspringing niet overeen komt met een tandje van de riem dan kan het zijn dat de tandriemschijf niet goed vast zit. In de tandriemschijf zit een borgboutje. Het asje waar de tandriemschijf overheen zit heeft een plat vlak. De tandriemschijf wordt op dit vlak geborgd met het borgboutje. Wanneer het borgboutje door trillingen wat los is gaan zitten dan kan het tandriemschijf verder draaien dan zou moeten en is er speling. Hier geldt hetzelfde, als de verspringing op de X-as zit dan zit het probleem op de Y-as en vice versa.

Om dit te controleren is het belangrijk dat de machine aan staat maar geen programma aan het draaien is. De motoren zijn bekrachtigd. Kijk nu of je de tandriemschijven kunt draaien en of er dus speling is. Normaal gesproken kun je de tandriemschijven niet draaien. Als er een tandriemschijf is dat toch draait dan zit er speling op. Om de speling te verhelpen moet je het borgboutje in het tandriemschijf aandraaien. Kijk ook of de tandriem nog heel is, in sommige gevallen kan het boutje al een tijdje ongemerkt wat losser zitten en hierdoor de tandriem wat beschadigd hebben.

Tandriemschijf

Wanneer je een tandriemschijf hebt gevonden waar speling op zit kun je de andere tandriemschijven voor de zekerheid alsnog even controleren om er zeker van te zijn dat de rest wel goed vast zit.

De tandriemen en tandriemschijven zien er goed uit, wat nu?

Als de tandriemen en tandriemschijven er goed uit zien en de borgboutjes in de tandriemschijven zitten ook allemaal goed vast dan is het mogelijk dat er speling in de motor of in de lagers zit.

Mocht dat het geval zijn dan kun je een ticket indienen met daarin de dingen die je al geprobeerd hebt, dan helpen we je verder.

Download jouw gratis brochure
Go
Chat via WhatsApp